Program 2014

Svobodní Praha 4 vycházejí primárně z těchto základních principů, kterými se řídí naše strana v komunální politice:

  1. Obce hospodaří zpravidla s vyrovnaným rozpočtem a dluhy tvoří jen v mimořádných situacích za souhlasu kvalifikované většiny zastupitelů. Svobodní toto pravidlo hospodaření obcí prosazují jako analogii návrhu ústavního zákona o vyrovnaném rozpočtu na úrovni státu.
  2. Obce vynakládají prostředky na prvním místě na veřejné statky, tj. na obecní silnice, chodníky a zajištění pořádku a čistoty v obcích.
  3. Obce zásadně nepodnikají. Obce svými aktivitami nesmí deformovat tržní prostředí.
  4. Obce ukládají přebytky běžného hospodaření zásadně konzervativně, tj. do aktiv s minimálním rizikem.
  5. V případě obecních zakázek se obce nesmějí odvolávat na obchodní tajemství a uzavřené smlouvy jsou veřejné.
  6. Svobodní podporují změny daňových zákonů tak, aby maximum peněz zůstalo v kapsách lidí, aby se omezilo přerozdělování jak na úrovni státu, tak na úrovni obcí.

 

Tyto body hodláme za všech okolností dodržovat a řídit se jimi při hlasování. Do komunálních voleb 2014 na Praze 4 dále jdeme zejména s těmito konkrétními tématy:

 

Svobodná doprava

Rušení zbytečných dopravních omezení

Na řadě míst existují nevhodně a zbytečně umístěné retardéry či značky omezující rychlost. Chceme je nechat pouze tam, kde to má opravdu smysl, nikoliv tam, kde je cílem znepříjemňovat život řidičům a vytvářet místa pro snadný výběr pokut. Mnoho semaforů může být na noc při snížené přepravní poptávce bez problémů vypínáno.

Přispějte svými návrhy na změny i vy! [připravujeme]

Zvýšení parkovací kapacity

Odmítáme zavedení parkovacích zón v Praze 4, které přinese řidičům pouze nové náklady a více času na úřadech. Raději chceme situaci řešit zvýšením parkovacích kapacit na dostupných plochách. Dále změníme smlouvy na výběr parkovného na městských plochách v blízkosti úřadů – občan cestující na úřad má právo parkovat bezplatně.

Více o dopravě v našem TEMATICKÉM ČLÁNKU

 

Svobodná radnice

Finanční transparentnost

Mezi naše hlavní priority patří transparentní účet pro radnici i veškeré příspěvkové organizace, rozklikávací rozpočet a striktní povinnost zveřejňovat všechny uzavřené smlouvy včetně všech detailů. Součástí je též úprava webu Prahy 4 pro zlepšení orientace.

Zjednodušení komunikace s úřadem

Chceme umožnit občanům rezervaci termínu jednání s úředníkem přes internet a v maximální možné míře využít elektronickou komunikaci tam, kde není nutná fyzická návštěva úřadu.

Otevřenější jednání zastupitelstva

Plánujeme změny v jednáních zastupitelstva – zejména více jednání ročně s méně body programu, začátek až odpoledne a bezplatný přístup veřejnosti k podkladům, průběhu a výsledkům jednání.

Více o radnici v našem TEMATICKÉM ČLÁNKU

 

Svobodná Praha 4

Revize obecních vyhlášek a poplatků

Projdeme si platné vyhlášky hlavního města a budeme navrhovat magistrátu změny či zrušení těch, které občany regulují zbytečně a škodlivě. Budeme hledat úspory na výdajové straně rozpočtu, které by umožnily snížit výběr poplatků od obyvatel městské části. Nehodláme podporovat zvyšování místních poplatků.

Rozumné hospodaření města

Miliony korun ročně jsou na Praze 4 vynakládány na pochybné účely a projekty. Budeme odhalovat a rušit zbytečné výdaje, podpoříme pouze oprávněné investice v odůvodněné výši. Budeme iniciovat dialog o budoucí nezbytnosti některých dnes mandatorních výdajů a hledat alternativní možnosti financování příslušných projektů.

Vstřícnost k občanům

V souladu s prioritami Svobodných pro pražský Magistrát chceme prosazovat prvky tzv. lidového veta do všech usnesení Zastupitelstva (možnost občanů odmítnout špatné či účelové rozhodnutí). Chceme naslouchat místním namísto prosazování účelových zájmů na jejich úkor. Také nebudeme klást překážky občanské aktivitě a házet klacky pod nohy iniciativním občanům.

Více v našem TEMATICKÉM ČLÁNKU