Zodpovědný přístup k životnímu prostředí

21. 04. 2015

Postřehy Aloise Sečkára k čistotě a pořádku veřejné zeleně v Praze 4 a náměty na řešení situace.

Zodpovědný přístup k životnímu prostředí

Jsem rád, že si mohu na webu Prahy 4 přečíst zprávu, že městská část dostala cenu za „zodpovědný přístup k životnímu prostředí, zpětnému odběru výrobků a třídění odpadů“. Souhlasím se zastupiteli, že je dobré rozvíjet podobné aktivity, jako je sběr starých mobilů a jiných elektrospotřebičů, a tím přispívat k ochraně přírody. Pokud se děti na školách skutečně naučí, že odpad se vyhazuje v místech k tomu určených, pro budoucnost jenom dobře.

Do té doby se ale Praha 4 musí potýkat se skutečností, že takřka libovolná plocha veřejné zeleně, obzvlášť křovinaté porosty podél silnic, jsou mnohdy doslova vystlány vrstvami nejrůznějších odpadků, které tam někdo odhodil, nebo odněkud nalétaly. Zvláštní talent ve znečišťování mají bezdomovci, kteří dokáží nepořádku ve svém okolí generovat skutečně úctyhodné množství. Často se přitom přesouvají, ale různá „hnízda“ dokládající jejich přítomnost po nich zůstávají. Myslím, že to ale zdaleka nejsou jen oni.

Následkům čelíme všichni, kdykoliv jdeme okolo nějakého zaneřáděného místa, což znamená téměř pokaždé, když se pohybujeme ulicemi Prahy 4. Poměrně často pořádají nadšenci veřejné úklidy, ale ty mají pouze dočasný účinek a v silách dobrovolníků není čistotu permanentně udržovat.

Myslím si, že by se měla mnohem více angažovat radnice. Pořádek v obci by měl být jedním ze základních cílů a priorit každé obce. Návrh rozpočtu na rok 2015 před úpravou (konsolidovanou verzi se zapracovanými změnami z posledního zastupitelstva jsem nenašel) vyčlenil následující objem prostředků:

Není to zrovna málo, ačkoliv je Praha 4 velká. Budu tedy s napětím sledovat, zda se v balíku financí najdou peníze i na periodický sběr nepořádku ze zelených ploch. Zatím za první skoro 4 měsíce bohužel nevidím žádný dramatický posun vpřed.

„Údržba“ zeleně naproti tomu často probíhá stylem „půjdeme a vykácíme, co se dá“. Zůstane jen pár vzrostlejších stromů v měsíční krajině u země uřezaných keřů. Přes zimu jsme tuto praxi mohli pozorovat na mnoha místech. Tento přístup má z hlediska obce jednu výhodu – odpadkům se tam nedaří tak dobře jako v houštinách. Pro místní rekreanty zvyklé na krásu přírody už je to horší.

Zkušenost z našich „velkých úklidů“ říká, že parta deseti až dvaceti lidí nasbírá za pár hodin plný kontejner odpadu a tím rapidně zlepší pořádek v místě, kde úklid prováděla. Limitem těchto akcí jsou jednak finanční prostředky, protože pytle, rukavice ani odvoz kontejneru není zdarma, pak také samozřejmě čas a ochota dobrovolníků, protože místo víkendové relaxace a odpočinku mají někde lítat po lese a sbírat nepořádek. Jednou za čas to jde, nelze to však pravidelně.

Městská část může pomoct několika způsoby. Třeba vyčleněním financí na materiální podporu dobrovolných uklízečů, nebo i tím, že nadšené občany nahradí placenými brigádníky, kteří budou do ulic, lesů a parků Prahy 4 vyrážet častěji a nedají tak nezodpovědným lidem tolik času vyčištěná místa znovu zaneřádit.

Pokud k tomu přeci dojde, jsou tu weby jako http://www.lepsimisto.cz/ nebo http://www.zmapujto.cz/, kde mohou lidé aktuální problémy nahlásit. Vyžaduje to ale spolupráci úřadů, aby přijatá hlášení také efektivně vypořádávaly. A pomohla by propagace těchto nepříliš známých webů mezi občany. Webové stránky Prahy 4 a radniční zpravodaj Tučňák jsou k tomu ideální. Totéž se týká plánovaných úklidových akcí (i těch, kterých se osobně neúčastní zastupitelé). Samozřejmostí je osvěta na školách, aby pro vyrůstající generaci prostě už nebylo normální dojíst v lese svačinu a obal upustit do větru.

Míč je na straně vedení městské části.