Vystoupení k návrhu rozpočtu 2017

19. 12. 2016

Praha 4 má od pátku rozpočet na rok 2017. Než byl schválen, ptali jsme na něj zastupitelů.

Vystoupení k návrhu rozpočtu 2017

Pozitivní věc pro studium Návrhu rozpočtu městské části Praha 4 pro rok 2017 je skutečnost, že je text výrazně kratší než v minulých letech (67 stran oproti 94 loni). Problém je, že se pak těžko poznává, na co přesně mají být jeho jednotlivé položky použity. Nezbylo tak, než se na to zeptat. Na některé otázky jsme odpovědi v následné rozpravě dostali, na jiné nikoliv.

Přinášíme přepis dotazů, které přednesl koordinátor Alois Sečkár na jednání zastupitelstva dne 16. prosince 2016.

Běžné výdaje

Kapitálové výdaje

Kladně hodnotíme rozpočtový výhled do dalších let, který slibuje, že „objem provozních výdajů se nebude navyšovat“ a „nové investice budou spíše drobnějšího charakteru“. To je pro předvolební rok 2018 férový závazek současné koalice.

Obecně pozitivní je, že Praha 4 se nezadlužuje. Dlouhodobě zde však funguje jakýsi průtokový ohřívač na peníze – dobře čtvrtina připravených výdajů se nevyčerpá podle plánu a jsou tak převáděny do dalšího roku. Formálně schodkový rozpočet je tak neustále financován zbytky z minulých let. To ovšem zároveň značí trvající neschopnost vedení realizovat plány a plnit sliby. Zde je do budoucna velký prostor pro zlepšení.