Víme, kdy bude postaven okruh 511

18. 10. 2016

Počátkem září jsme se zeptali ministra dopravy, jak to vypadá s východní částí Pražského okruhu mezi Běchovicemi a D1. Nyní vám přinášíme ministerskou odpověď.

Víme, kdy bude postaven okruh 511

Úvodem se omlouváme, že jsme vám ji na čtrnáct dní zatajili. Lidských zdrojů se občas nedostává. Jak ale brzy sami uvidíte, naše zdržení nehraje příliš velkou roli.

Odpověděl nám první náměstek Tomáš Čoček, jednak dopisem shrnujícím a vysvětlujícím důvody, proč k odložení stavby došlo a zároveň překvapivě podrobným harmonogramem projektu, podle kterého by se nyní mělo pracovat.

Celá věc má dva háčky. Zaprvé je harmonogram nadepsán jako „optimistický“, takže realita bude velmi pravděpodobně postupně posouvána. A ještě horší je, že i pokud zůstaneme optimisty, tak se podle všeho dříve než v roce 2022 okruhu nedočkáme, přičemž samotná realizace stavby má začít na přelomu 2019/2020. Což je špatná zpráva hlavně pro obyvatele Prahy, kteří jsou dnes neexistencí okruhu přímo postiženi.

Těžko říct, zda lze něco vyčítat pracovníkům ministerstva, kterým nezbývá než pracovat se zákonnými postupy a v nich obsaženými lhůtami tak, jak jsou dnes dané. Je to však výmluvným důkazem efektivity našeho státu. Nemluvě o tom, že vůbec nemělo dojít ke zpoždění, a že kdybychom poníženě nečekali na dobrozdání EU a bruselské dotace, mohlo se stavět mnohem dřív. Náklady 8 miliard nejsou zase tak astronomické, aby se na ně ve státním rozpočtu nedaly najít vlastní prostředky.

Děkujeme nicméně ministerstvu dopravy za vstřícnost a ochotu při komunikaci s veřejností. Alespoň v něčem funguje příkladně.