Transparentní zastupitelstvo

06. 01. 2016

Měly by být podklady pro jednání zastupitelstva k dispozici všem občanům online? Podle nás rozhodně ano, a proto se dnes obracíme na Radu MČ Praha 4, aby zahájila proces směřující ke zveřejňování materiálů.

Transparentní zastupitelstvo

Členům rady bude elektronicky a přes podatelnu úřadu doručen podnět následujícího znění:

 

Podnět pro zlepšení fungování radnice – zveřejňování podkladů

 

Vážení členové a členky Rady,

úvodem mi dovolte, abych vám popřál úspěšný nový rok 2016 a zároveň vyjádřil upřímně míněnou pochvalu za ochotu a vstřícnost, s jakou vedení Prahy 4 v poslední době vystupuje. Při diskusích se svými kolegy z jiných částí Prahy či jiných obcí mohu často dávat Prahu 4 jako dobrý příklad otevřenosti k občanům, o které si leckde mohou nechat jen zdát.

Přesto se na vás obracím s následujícím podnětem, který by dle mého názoru pomohl tuto otevřenost (nebo chcete-li „transparentnost“) dále zlepšit. Jde o zveřejňování podkladů pro jednání zastupitelstva, a to zejména v elektronické podobě na webu Prahy 4 tak, aby k nim měl každý občan pohodlně zaručen přístup. Zaslechl jsem, že snad je už dnes možné nechat si na úřadě za úplatu pořídit kopii materiálů, které se vás týkají, avšak i pokud je toto pravda (neověřoval jsem), je to komplikovaný postup, jenž má daleko do ideálu.

Z vlastní zkušenosti, že pouze sedět vzadu v sektoru pro veřejnost a sledovat jednání, z něhož jsou mi známy pouze názvy bodů, lze těžko považovat za adekvátní veřejnou kontrolu práce zastupitelstva, která by měla být právem každého občana-voliče.

Můj podnět není nikým nevyzkoušenou novinkou a „šíleností“, jde o princip, který již uplatňují mnohé obce v České republice. V loňském roce byla potřebná změna Jednacího řádu Zastupitelstva přijata například v Chrudimi a před Vánoci nejnověji v Praze 3. V příloze přikládám konkrétní návrh včetně důvodové zprávy z pera našich Chrudimských kolegů.

Jsem si vědom toho, že návrh nelze převzít doslovně. Dnes přesné znění návrhu promyšleno nemám – ostatně nejsem ještě zdaleka odborník na to, jak přesně to na radnici chodí a co je nebo není možné. Berte prosím můj podnět jako úvodní výkop k tématu. Budu rád, pokud se rozvine diskuse, zda tuto změnu aplikovat, a pokud ano, jak přesně.

Zásadní námitkou jistě bude přítomnost citlivých osobních údajů v některých materiálech. Tyto však lze jistě ve veřejné verzi spolehlivě „začernit“, což je pro úředníka, který podklad zpracovává, malá práce navíc, neboť druhou verzi určenou ke zveřejnění, lze tvořit paralelně s tou pro zastupitele, která stejně musí být zhotovena.

Rád bych dal ke zvážení také možnost rozšířit zveřejňování podkladů i pro jednání výborů a komisí. Zde se sice hosté z řad veřejnosti mohou s mnohými materiály seznámit na místě, jsou však opět ochuzeni o možnost vidět vše předem a pak se třeba rozhodnout, zda vůbec chtějí na jednání přijít.

Děkuji vám za pozornost a budu se těšit na vaše reakce a připomínky.

 

S pozdravem,

Bc. Alois Sečkár

Koordinátor pobočky Praha 4