Svobodní uklízeli Prahu 4

28. 09. 2014

Rekapitulace sobotní akce, kdy jsme spolu uklízeli odpadky z lesa.

Svobodní uklízeli Prahu 4

Členové pobočky Svobodní Praha 4 spolu s kolegy z Prahy 11 vyrazili v sobotu 27. září do práce s cílem zbavit město odpadků. Předmětem zájmu byly zejména dva lesní porosty – Kunratický les mezi Krčí a Chodovem a Velký Háj u Novodvorské. Akce byla koncipována pro veřejnost a na účastníky čekalo za odměnu občerstvení na stánku u rybníka Labuť.

Přes počáteční nejistotu se vydařilo počasí a vše se naštěstí povedlo zdárně zorganizovat, což při třech nástupních místech nebylo nic jednoduchého. Událost neoslovila širokou masu lidí, ale na každé stanoviště se několik dobrovolníků přeci jen dostavilo a patří jim náš velký dík. Nepotvrdily se obavy, že nebudeme mít co sbírat, neboť les je vlastně docela čistý. Někteří se sice prý nachodili dost, přistavený 3 m3 kontejner se však podařilo bez problémů zcela naplnit už po zhruba třech hodinách.

Svobodní Praha 4 touto akcí zahájili aktivní fázi kampaně před komunálními volbami 10. a 11. října.

„Chtěli jsme kampaň začít skutečnou prací, nejen sliby,“ říká koordinátor pobočky a jeden z kandidátů Alois Sečkár. „Byli bychom sice víc vidět, kdybychom den strávili rozdáváním letáků u metra, Praze 4 však spíš pomohla naše aktivita v terénu.“

Nebyl to navíc poslední úklid. „Relaxovat do lesa chodí lidé pořád, uklízet se tudíž musí nejen před volbami,“ míní Martin Pucherna, který zajistili přepravní kontejner a svoz nasbíraných pytlů ze vzdálenějších míst. Nejpozději na jaře tak proběhne opakování. Zelených ploch je v městské části hodně, stejně jako nepořádku v nich, o kandidáty na výběr příštího místa tak nebude nouze. V případě zájmu občanů je možné sejít se k úklidu i dřív. „Vybavení na to máme, dnes jsme si všechno vyzkoušeli a odhalili nedostatky v organizaci, které do příště vylepšíme,“ rekapituluje Anton Sečkár, logistický motor akce.

Velké díky za vydařenou sobotu patří všem, kteří obětovali svůj volný čas a námahu pro dobrou věc.

Svobodní Praha 4 jmenovitě děkují: Aloisi Sečkárovi za plánování, Antonu Sečkárovi za přípravu a hlavně přepravu materiálu, Martinu Puchernovi a jeho kolegům za přistavení kontejneru, sběr a převoz odpadků, Kateřině Möshovel s rodinou za zajištění dobrot k zakousnutí, Karolíně Bartošové za obsluhu stánku, Janu Skalickému, Pavlu Pokornému, Kateřině Berkové a její skupince za aktivní sběr, Haně a Antonínu Sečkárovi, Jaroslavu Marsovi a Tomáši Vochozkovi za zajištění sběrného místa Novodvorská, Petru Miškovskému a Martinu Kudlíkovi z Prahy 11 za zajištění sběrného místa Chodov, Jarmile Marutové z Libuše za pomoc s rozdáváním materiálu, paní Zuzaně Hadrabové za koláčky, které bohužel padly z

a oběť přílišné horlivosti sběračů, Pavlu Pešanovi za návštěvu a Janu Jirkalovi za grafiku pozvánek.

Samozřejmě velký dík patří úplně všem, kteří přiložili ruku k vydařenému dílu, i těm, kteří se zcela náhodou zastavili u našeho stánku cestou kolem. Na shledanou příště!

Další fotky naleznete zde v galerii, či na Facebooku