Srpnová MA21

15. 09. 2015

Průběžně sledujeme jednání komisí Rady a informujeme o dění. S drobným zpožděním je zde zpráva ze srpnové komise pro Místní Agendu 21.

Srpnová MA21

25. 8. opět zasedala komise pro místní Agendu 21 na Praze 4, znovu s osobní účastí pana starosty. Zkráceně vám poreferuji o jejím průběhu:

Úvod patřil předchozímu občanskému fóru v Podolí. Komise zareagovala na podněty občanů a chystá pár drobných změn v dopravě na jaro 2016 v okolí ulic Na Děkance a Na Dolinách. Také je ve spolupráci s TSK naplánováno ošetření a prořez vegetace. Padl návrh na uklidnění dopravy v okolí Žlutých lázní, zachování pouze jednoho pruhu a tím i legalizace parkování v druhém (stejně už se tam parkuje) a uvažuje se i pruhu pro cyklisty, bruslaři a chodci by pak měli chodník jen pro sebe. Samozřejmě došlo i na parkovací zóny, snad by mělo existovat na Praze 4 více smíšených zón s hodinami pro krátkodobé parkování.

Dalším tématem z fóra byla bezpečnost a tradiční psí exkrementy, starosta ocenil větší důslednost Městské Policie, která letos už vybrala cca 50 pokut za znečišťování, což je 400% nárůst oproti loňsku. Bohužel máme v naší městské části 55 strážníku podstav, na celou Prahu 4 je jen 12 strážníků denně v ulicích. Proto mne překvapuje naivita pana starosty ohledně vymahatelnosti nové psí vyhlášky, od které si slibují i zlepšení situace s exkrementy.

Další diskuze se týkala propagace A21 na Praze 4  – stanu A21, kdy na Metru Budějovická probíhalo neformální setkání s občany, kteří většinou vyjadřovali nesouhlas s dalším rozvojem developerských projektů v okolí, proti další výstavbě podepsalo petici cca 1800 rezidentů. Samozřejmě nemohl občanům ujít havarijní stav dlažby a schodišť tzv. „bazénu“ Metra Budějovická. Zde jsem si dovolil zalobovat i za Metro Kačerov, kde situace není o moc lepší a místo působí nedůstojně jeho významu pro MHD a Pražany. Stav nezlepšilo ani uzavření místního oddělení Městské Policie, po soumraku je vyschlá kašna centrem opravdu pochybných existencí. Domluvil jsem se na spolupráci s paní Michkovou, snad mi s Kačerovem pomůže.

Nakonec se probrala příprava na další občanské fórum (uskuteční se ve středu 9. září 2015 od 18.00 hodin v prostorách ZŠ Jílovská). Nebudu prozrazovat překvapení, ale neodpustím si názor, že není potřeba kvantity podnětů, ale spíše jde o tu kvalitu…