Rozvojové novinky

07. 09. 2017

V pondělí 4. září proběhlo další jednání Komsie územního rozovje a výstavby. Opět byl u toho náš zpravodaj, koordinátor pobočky Alois Sečkár.

Rozvojové novinky

Tentokrát jsem komisi rozvoje nestihl od začátku. Čas 16:00 bohužel není příznivý pracujícím, ačkoliv chápu, že povaha jednání a obvyklé množství nových stavebních záměrů si žádá začít včas. Jako obvykle bylo v jednacím sále, kde se schází také zastupitelstvo, celkem plno. O tuto komisi je pravidelně největší zájem, protože právě zde se mohou občané seznámit s chystanými projekty výstavby a říct k nim nahlas své připomínky.

Dorazil jsem asi po deseti minutách a už se nějakou chvíli probíral bod číslo dvě. Troufám si proto hádat, že úvodní Polyfunkční objekt Bělehradská byl odložen pro nepřítomnost prezentujícího. Druhý bod v pořadí byl nazván Výstavba bytů a parku u Botiče, ul. Michelská. To hlavní, tedy developerskou a architektonickou vizi z úst autora jsem propásl, pochytil jsem však, že jde o vcelku střízlivý záměr v prostoru Michelského Dvora, který se u jinak přísné komise setkal s pozitivním přijetím. Výhodou pro okolí by měl být nově vybudovaný park umožňující pěší průchod nyní uzavřeným územím, a dokonce je slibován pokles pohybu vozidel oproti dnešnímu stavu. Námitky sice byly, ale spíše technického rázu. Podle názoru komise je třeba řešit návaznost na vedlejší Domov Sue Ryder a jejich rozvojové plány, nebylo správně dořešeno dopravní napojení do ulice Michelská a příliš se nelíbilo provedení jedné z budov. Vše bylo doporučeno k dopracování a projekt tak uvidíme znovu.

O poznání horší „nápad“ dostali zpracovatelé následující prezentace Přestavba části obchodního centra Novodvorská. Název je poněkud zavádějící – nejde o ono Obchodní centrum s velkým „O“, nýbrž o prostor mezi ulicemi Novodvorská a Jílovská, kde je Albert, pobočka pošty 418, další obchody, a samozřejmě KC Novodvorská. Prezentovaný návrh spočíval v nastavení dalších 10+ nadzemních pater na stávající dvoupatrový objekt, který by se tyčil podobě dvou věží zhruba nad stávajícím pěším průchodem do Jílovské. Celý komplex by měl 123 bytů a vybudováno by bylo 142 nových parkovacích míst, částečně v podzemí, částečně na povrchu. Přítomný zástupce SVJ z přilehlého paneláku, který by se nyní přes ulici díval přímo do oken nové stavby, přednesl jednoznačný nesouhlas všech obyvatel a kategoricky odmítavý postoj zaujala i celá komise. Sídliště Novodvorská je považováno za architektonický celek, do kterého podle členů komise nelze selektivně zasahovat na jednom místě a zde zásadním způsobem zahušťovat výstavbu.

Následoval parkovací dům v ul. Chýnovská x Novodvorská. O jeho vybudování má provozovatel zdejších vysokých budov DC Rezidence. Měl by vzniknout na ploše současného pozemního parkoviště, zvýšit jeho kapacitu plus nahradit další parkovací místa, která zaniknou v souvislosti s výstavbou metra D Nové Dvory, která bude nedaleko odsud probíhat. Kapacita parkovacího domu by měla být 310 míst v sedmi patrech, oproti současnosti nárůst o cca 100. Autoři připomněli soulad s Územním plánem vč. toho, že zachovávají, resp. obnovují pruh zeleně, se kterým se v plánu počítá. Komise souhlasila s tímto záměrem bez výhrad, pouze pan zástupce starosty Kovářík upozornil na souvislosti s plánovanou výstavbou metra a odkázal prezentující na magistrát, aby své plány sladili s tím, co pro lokalitu Nové Dvory chystá Praha.

Podle zájmu přítomné veřejnosti šlo neomylně poznat, že pátý bod programu Bytové domy Braník – Mezivrší je klíčovou událostí dne. Developer se snaží do zářezu, kterým ulice Mezivrší spadá ze Zeleného pruhu dolů do Braníka, napěchovat maximum, co mu Pražské stavební předpisy a Územní plán údajně dovolují. Prý jde o poloviční projekt oproti tomu, co bylo navrhováno (a zamítnuto) dříve. Vychází to na zhruba 90 bytů a podobný počet parkovacích stání v pěti nadzemních objektech o 2-6 patrech. Má se zachovat stávající zeleň a průchody pro pěší. Členové komise byli skeptičtější. Paní předsedkyně Eismannová měla za to, že nové stavby nesplní podmínky světlosti, pan Slanina zkritizoval nesmyslnost předpisové klauzule o cca jednom parkovacím stání na jeden byt, protože praktická zkušenost říká, že aut v jedné rodině je v průměru víc. S ohledem na již dnes napjatou situaci s parkováním a vůbec s průjezdem ulicí Mezivrší je to poukaz na budoucí prohlubování dopravních problémů. A pan Kovářík neváhal rovnou říct „NE“ s tím, že není o čem diskutovat, jelikož druhá strana stejně nediskutuje. Pan Bodenlos se zeptal, kdo vůbec pánům architektům poradil, aby svůj záměr přišli prezentovat na komisi, když jim mohlo být jasné, že komise nemůže s něčím takovým souhlasit. Hlasitá a rázná kritika se na návrh snesla i z řad přítomné veřejnosti a komise s ním pak podle očekávání vyslovila jednoznačný nesouhlas.

To bylo také to poslední, čeho jsem byl svědkem, neboť jsem se musel v 17:45 zvednout a přesunout na jinou schůzi. O zbylé tři body jednání jsem tak přišel, ale i tak jsem viděl a slyšel leccos. Příští jednání Komise územního rozvoje a výstavby je v plánu začátkem října.