[ARCHIV] PROGRAM – Svobodná radnice

12. 08. 2014

Materiály Svobodných Praha 4 k programovému okruhu Svobodná radnice

[ARCHIV] PROGRAM – Svobodná radnice

Úřady jsou tu pro lidi, nikoliv lidé pro úřady!

Co chceme prosadit na radnici?

Svobodní vycházejí z filosofie minimálního státu, rovnosti podmínek pro všechny občany, předvídatelnosti rozhodování, transparentnosti jak finanční, tak i správní, minimálního přerozdělování a vyrovnaného hospodaření.

Podporujeme využití prvků tzv. „lidového veta“, kterým mohou občané zvrátit špatné rozhodnutí zastupitelů. V podmínkách, jaké umožňuje současná legislativa, by šlo o přidávání speciálního bodu do každého přijímaného usnesení, kterým se jeho platnost podmiňuje tím, že v dané lhůtě nebude nikdo iniciovat referendum za jeho odmítnutí. O zásadních otázkách lokálního významu budeme vždy napřed jednat s místními a nebudeme dialog s občany obcházet či umlčovat.

Veřejné zakázky v hodnotě nad 150.000 Kč budou zveřejňovány na webových stránkách radnice, a to bez výjimky.

Uzavřené smlouvy budou zveřejněny na internetových stránkách radnice a dále ve veřejném registru smluv na http://www.vestnikverejnychzakazek.cz

Na radnici prosadíme reformu jak správní, tak i finanční. Zasadíme se o zrušení neprůhledných společností přímo řízených městskou částí. Tyto společnosti jsou netransparentní a často hospodaří s výraznou ztrátou, kterou následně sanuje radnice ze svého rozpočtu. Některé z těchto firem dokonce nevydávají ani výroční zprávy o svém fungování.

Zřídíme veřejný bankovní účet a dále budeme uveřejňovat on-line rozklikávací rozpočet, v němž bude podrobně uvedeno rozčlenění rozpočtu radnice.

Svobodní chtějí také vymýtit všemožné regulace a subvence pro předem stanovenou skupinu osob. Jsme proti privilegiím, která se za minulého vedení radnice zcela vymkla kontrole.

Neuspokojivá je situace v příspěvkových organizacích, které nutně potřebují projít reformou. Tyto organizace musí být orientovány na potřeby klientů, kteří využívají jejich služeb.

Jako velký problém vidí Svobodní neprůhledné hospodaření s obecním rozpočtem, jak v městských firmách a příspěvkových organizacích, tak i na radnici samotné. Tyto instituce hospodaří netransparentně a proto v nich provedeme personální audit a také audit hospodaření. Hodláme nastavit takové prostředí, ve kterém bude možné finanční toky efektivněji kontrolovat.

Svobodní míní také velice důkladně prověřit, jakým způsobem bylo v minulosti nakládáno s bytovým fondem městské části. Hodláme tak učinit, jelikož máme indicie, že privatizace bytového fondu a jeho správa byla vedena ledabyle.

Všechna rozhodnutí radnice včetně podkladových zpráv, návrhů, hlasování jednotlivých zastupitelů a výstupů zastupitelské činnosti budou veřejná a volně dostupná na internetové adrese radnice. Toto se netýká správních agend a jiných forem řízení, kde to zákon výslovně zakazuje.

Jak toho docílíme?

Finanční transparentnost

Otevřená radnice

Chceme, aby lidé odcházeli z radnice spokojení a s tím, že svoji věc vyřídili rychle.

Chceme nebyrokratickou radnici! Konec front na úřadě, využijte svůj čas lépe!

Rozhodování na radnici musí být pružné, rychlé a musí zohledňovat skutečnou potřebu klientů. Když už lidé na úřad musí, tak chceme, aby své záležitosti mohli vyřídit rychle a bez zbytečných průtahů.

Proto zavedeme: