[ARCHIV] PROGRAM – Svobodná doprava

12. 08. 2014

Svobodnou dopravu v Praze 4 prezentujeme ve dvou hlavních bodech. Je to Svobodná jízda a Svobodné parkování. Dále přinášíme mapu navrhovaných změn, do které svým podnětem může přispět každý občan.

[ARCHIV] PROGRAM – Svobodná doprava

Vlastnit auto není zločin! Zastavme nesmyslné šikanování řidičů.

Navrhované změny

Svobodní Praha 4 vytvořili mapu „Svobodná doprava“. Do této mapy jsou vyznačována místa, kde chceme provést změny v dopravě a dopravním značení. Všichni občané, kterým není lhostejné, jak to na silnicích našeho hlavního města vypadá, se mohou zapojit a poslat nám své návrhy a podněty na změny dopravního značení.

Pište na: svobodnipraha4@gmail.com

Mapu naleznete ZDE:


 

Naše hlavní priority v oblasti dopravy:

Svobodná jízda

Demontovat retardéry

Zpomalovací práh (běžně nazývaný „retardér“) je v podstatě přesně to, co na silnicích nechceme. Řidiči chtějí krásné, rovné a udržované silnice. Kdykoli je někde na vozovce díra nebo nerovnost, spíláme silničářům, že nedělají dobře svou práci. Proč tedy pak na rovnou vozovku dovolíme namontovat příčný práh? Smyslem má být vyšší důraz na dodržování maximální rychlosti, ne ničení podvozku všech projíždějících vozidel.

Rozhodně jsou místa, kde dává smysl zvýšený důraz na dodržení rychlosti jízdy. Jsou to především silnice v okolí škol, kde se pohybují děti. Instalace retardérů do takových míst je však tím nejhorším možným způsobem, jak dodržování omezené rychlosti jízdy vymáhat. Žáci chodí do školy jen 10 měsíců v roce, jen 5 dní v týdnu a jen v denních hodinách. Retardéry jsou však na silnici instalovány nepřetržitě, ničí podvozky našich aut a donutí zpomalit i hasiče nebo sanitky, u kterých může každá vteřina zpoždění znamenat ohrožení života.

Má-li někde možnost být užitečná městská policie, pak je to právě při organizování dopravy v okolí škol. Dnes již toto funguje na přechodech v čase, kdy žáci prvního stupně jdou do školy a ze školy. Pokud jsou místa, kde je skutečně potřeba v určitých hodinách dohlížet na dodržování omezené rychlosti, mohou se toho tito policisté ujmout. Retardéry však potřeba nejsou a nejlépe by bylo je zcela demontovat.

Redukovat zbytečná omezení

V džungli dopravních značek s různou hodnotou omezení rychlosti se snadno ztratí i zkušený řidič. Především je třeba si uvědomit, že rychlost jízdy v obci je plošně omezena na 50 km/hod. Dále platí obecný pokyn, že řidič je povinen přizpůsobit rychlost jízdy stavu vozovky a svým schopnostem.

Pokud se najde úsek, kde je vhodné rychlost ještě více omezit, pak by za tímto účelem měla být použita značka jen jedné hodnoty, a to 30 km/hod. Všechny značky 40, 20 a 10 km/hod. v Praze 4 zcela odstraníme.

Vždy je třeba brát v úvahu, jestli je v daném úseku nutné omezit rychlost po celý den. Toto snadno ošetří „chytré“ dopravní značky, které zobrazí omezení rychlosti jen v nezbytně nutných částech dne. Takové značky jsou téměř bezúdržbové, napájené solárním článkem.

Svobodní budou se zaváděním dodatečných dopravních omezení šetřit. V určitém místě může snížení rychlosti jízdy hájit zájmy několika desítek obyvatel v daném úseku. Zároveň ale stejná značka může omezovat tisíce občanů‑řidičů, kteří tímto úsekem projíždějí.

Mezi časté formy omezování řidičů nepatří pouze nesmyslné omezování rychlosti. Často je plynulá jízda narušena záměrným vytvářením oblastí ulic s jednosměrným provozem, zbytečnými zákazy zastavení, zákazy odbočení atd. Svobodní věří, že dospělý svéprávný inteligentní člověk, který řádně získal řidičské oprávnění, dokáže bezpečně jezdit po městě i bez takto nesmyslně velkého počtu různých zákazů.

Vypínání semaforů v nočních hodinách

Nejvyšším stupněm řídícím dopravu je policista uprostřed křižovatky. Taková situace nastává ve dvou výjimečných případech – když je mimořádně zkomplikovaná doprava, nebo když nejdou semafory.

Právě semafory jsou prvkem, který je na křižovatky instalován za účelem řízení husté dopravy. V nočních hodinách ale doprava nebývá hustá. Dnes je již téměř každá křižovatka v Praze osazena kamerami. Tyto kamery by měly zcela automaticky vypínat světelné řízení dopravy na křižovatce pokaždé, když klesne hustota provozu pod nastavenou mez.

Situace, kdy je řidič v noci na zcela prázdné silnici přinucen zastavit na červenou, je naprosto absurdní a hraničí se šikanou řidičů.

Svobodní v Praze 4 budou prosazovat co nejvíce volnosti pro řidiče na silnicích. Hodně semaforů je zbytečných, některé zrušíme, na všech zavedeme automatické vypínání v případě nízkého provozu. Samostatné přechody pro chodce osazené semafory s tlačítkem zastavení provozu zůstanou jen tam, kde to má opravdu smysl.

Svobodné parkování

Parkovací zóny

Svobodní jsou zásadně proti zavádění parkovacích zón a budeme vyvíjet tlak na jejich zrušení i v jiných částech Prahy.

Je zvrácené, když vlastník vozidla nemůže svobodně parkovat ani ve městě, kde je doma. Je tedy logické, že obyvatelé Prahy musí mít možnost volného parkování na celém území Prahy. Všichni ostatní návštěvníci Prahy musí mít možnost alespoň zpoplatněného parkování. Úřady mohou ve svém okolí vyznačit zóny bezplatného parkování, aby nebyli omezováni občané při návštěvě úřadu.

Parkovací místa

Současné množství aut převyšuje počet parkovacích míst, která byla plánována při výstavbě města. Svobodní se budou snažit najít další rozumné plochy pro parkování. Nemá smysl pokoušet se „trestat“ vlastníky vozidel tím, že jim město nenabídne další parkovací plochy. K současnému životnímu stylu patří vlastnictví vozidla více, než tomu bylo dříve. Na tento fakt je třeba reagovat a nalézt další vhodné plochy, na kterých lze zřídit parkovací místa. Jsou úseky, kde jsou zcela neopodstatněně umístěny zákazy stání, nebo místa, kdy by šel zúžit chodník a umožnit podélné parkování vozidel. Taková místa je třeba najít a vhodně upravit pro možnost parkování.

Je třeba si uvědomit, že různými zákazy parkování se počet aut nesníží. Pouze se zhorší komfort užívání vozidla pro všechny jejich vlastníky.

Občan na svých daních již platí dost. Řidič navíc platí další daně v ceně pohonných hmot, někteří platí dálniční známku a silniční daň. Po všech těchto platbách je městem umožněno, aby na mnoha místech provozovaly soukromé subjekty placená parkoviště. Občan si již zaplatil údržbu těchto ploch ve svých daních a řidič si ji zaplatil už několikanásobně. Není možné řidiče takto dále vydírat a okrádat o peníze. Navíc – tyto „služby“ často nepřináší žádnou vyšší užitnou hodnotu, protože se jedná pouze o placené parkoviště, nikoli hlídané parkoviště. Jediné, co se na takovém parkovišti hlídá, je, aby řidič neodjel bez zaplacení (např. situace na Budějovické).