Předání podnětů k MHD

08. 12. 2015

Sbírali jsme podněty občanů k MHD, které jsme včera přednesli na jednání komise pro dopravu. Zde je malá rekapitulace.

Předání podnětů k MHD

Sešlo se nám celkem pět podnětů. Není to mnoho, ale pražská MHD obecně patří k nejlépe hodnoceným, tak možná není taková poptávka něco měnit.

Na třech podnětech jsme se rovnou shodli s městskou částí, která sama balík změn navrhuje. Autobus 510 by měl v noci opět jezdit až na konec sídliště Novodvorská, obyvatelé Dobešky se dočkat posílení linky 124 (podnět zněl prodloužit 205, ale toto má reálně stejný efekt) a tramvaj číslo 6 má jezdit i o víkendech.

Naproti tomu ke zbylým dvěma podnětům panuje stran dopravních odborníků spíše skepse:

Prvním bylo obnovení zastávky "Vavřenova" na rozhraní sídliště Novodvorská a Hodkoviček. Ve vzdálenosti menší než 300 metrů jsou zastávky „Zatáčka“ frekventovaného metrobusu 106 do Braníka a na Kačerov a zastávka „Filozofská“ linky 121 směr Budějovická. Linka končící v zastávce "Vavřenova" by jeden z těchto autobusů většinu času duplikovala, což by samozřejmě znamenalo provozní náklady navíc. Zajížďka 106 či 121 do této zastávky zase způsobí prodloužení jízdní doby a tudíž intervalů v obslužní oblasti (nebo potřebu více spojů a tudíž více nákladů). Pro staré a méně pohyblivé lidi to sice nemusí být úplně optimální, ale dostat MHD před každý dům bohužel stejně nelze.

Druhý podnět přišel z oblasti "za hranicí" Prahy 4 - totiž z Kunratic. Tam se při poslední velké změně MHD prohodily linky 114 a 193. 114 dřív jezdila z Kačerova do Kunratic a 193 z Nuslí přes Pankrác a Budějovickou k IKEMu. Dnes jeden 114 pouze k IKEMu a 193 je protažená do Kunratic a cca 1/4 až na Chodov. Výhodou tohoto uspořádání je častější frekvence kloubových spojů (metrobus) a Budějovická má výhodu i v tom, že je již bezbariérová, což Kačerov ještě nějakou dobu nebude (ačkoliv to patří mezi agendu městské části Praha 4, která s tím chce něco konečně dělat).

Navrhovatel se krom toho zamýšlel, zda by nešlo více spojů posílat až na Chodov, což by pro Kunratické byla alternativa. Opět to naráží na provozní náklady - delší jízdní doba -> více spojů. Podle nás by to částečně mohlo vyřešit opačné protažené - že by "studentské" autobusy 193, které vozí studenty VŠE z Chodova pouze do zastávky Volha před objekty VŠE a koleje, pokračovaly do Kunratic a odtud zpět na Chodov, ale i to jsou samozřejmě kilometry navíc...

Bohužel jsme po přednesení našich pěti bodů museli odejít, neboť se jednání protáhlo a my měli další program. Nevíme, co bylo pak - při odchodu se řešila frekvence spojů v oblasti starého Spořilova. Tolik tedy komise pro dopravu. Na záležitostech jako jsou žádosti o změny v MHD je bohužel názorně vidět, že někdy prostě nelze vyhovět všem a že je třeba hledat kompromisy. Co by chtěl jeden a co by mu pomohlo, to může odnést druhý buďto přímo zhoršením dopravní obslužnosti, nebo nepřímo skrze vyšší náklady, které pochopitelně tak jako u všeho veřejného, platí stát a obec z výlučně toho, co se vybere na daních od lidí.

Odmítnutí zmíněných dvou návrhů oficiálními místy samozřejmě neznamená, že o nich nelze dále mluvit, případně je mohou autoři poslat přímo organizaci ROPID, která bude finální verzi změn sestavovat - ropid@ropid.cz. Můžete psát i nám (praha4@svobodni.cz), pokud vás cokoliv k dopravě - a to nejen té městské hromadné - napadá.