Prázdninová komise rozvoje

21. 07. 2017

V červenci se toho na radnici děje málo. Jednou z výjimek bylo jednání Komise územního rozvoje a výstavby.

Prázdninová komise rozvoje

Politika nejen v Praze 4 se všeobecně uložila k letnímu spánku. Politici se různě rekreují, například trajdáním po festivalech. Pondělní jednání Komise územního rozvoje a výstavby tak bylo v těchto dnech široko daleko jediným. Podobně zástupce starosty pan Zdeněk Kovářík byl široko daleko jediným aktivním členem devítičlenné Rady. Sešlo se však pět ze sedmi členů komise, takže se mohlo pracovat.

Komise se držela avizovaného programu. První z hostů prezentoval plán na výstavbu v Nuslích, v trojúhelníku tvořeném ulicemi Ctiradova, Otakarova a železniční tratí, která odděluje Prahu 4 od Prahy 10. Je to nepěkná prázdná plocha obehnaná zdí a sousedící s činžovní výstavbou, takže k zastavění vcelku vhodná. Občany však příliš nenadchla „moderní“ stavba s množstvím skla a laděná do černé barvy, která vůbec nekoresponduje s okolím. Komisi se zase nelíbila výška, která by přesáhla úroveň vedlejších střech. Architekt si sice stál za svým, ale i tak by komise měla v pozměněné podobě vidět projekt znovu někdy příště.

Druhý bod se týkal nového domu v Bělehradské, který má celý stát na území Prahy 2, ale Prahy 4 se týká skrze přístupovou komunikaci a napojení na inženýrské sítě. Mě se celkem líbil, ale komise shledala nedostatky v předložených podkladech (nejasnosti byly například v popsaném způsobu využívání) a doporučila ještě jejich dopracování.

Pak přišel na řadu neortodoxní nápad na třípatrový „office building“, který by měl vyrůst na Pražského povstání, na rohu ulic Na Pankráci a Děkanská vinice, kde by se jako ovál obtočil okolo stávajícího průduchu z metra. Nápady architektů však velmi rázně utnul zástupce starosty Kovářík a vysvětlil jim, že Praha 4 v tomto místě žádnou výstavbu nepodpoří, naopak chce v rámci budoucí rekonstrukce, kdy se plánuje i přesun tramvaje blíže metru, rozšířit nedostačující prostor pro pěší. Předsedkyně komise paní Eismannová navíc upozornila, že návrh domů vůbec nerespektuje existující uliční čáru. Stanovisko komise pak bylo jednohlasně zamítavé.

Nedočkali jsme se projektu viladomu v ulici Ohnivcova v Hodkovičkách, předkladatel bod sám stáhl. K následné prezentaci rekonstrukce rodinného domu v Braníku neměl nikdo žádné námitky a mohlo se přejít ke zlatému hřebu odpoledne.

Tím byl plánovaný komplex Rezidence Park Kavčí Hory, vděčné téma opozice, která se ho opakovaně neúspěšně pokoušela dostat na program zastupitelstva. Mezitím se ukázalo, že bohorovná Rada byla developerem jaksi obejita. Central Group jednak neplní věci, ke kterým se zavázal v dohodě s Prahou 4 (dle slov zástupce starosty), za druhé pokoutně rozjel 28. června řízení EIA na první etapu stavby. 18. červenec, druhý den po jednání komise, byl poslední den, kdy bylo možné zaslat připomínky. Jelikož vedení radnice nevyhovělo peticím občanů a nevydalo dosud žádné zamítavé stanovisko, hasila to nyní komise na poslední chvíli. Váhu usnesení však poněkud sníží skutečnost, že nejde o rozhodnutí kompetentního orgánu městské části, ale pouze o názor poradní komise, byť pan Kovářík přislíbil připojit podpis jménem Prahy 4.

Opoziční zastupitel pan Filip Vácha připomněl, že Rada dostala za úkol nechat projekt znovu projednat v komisi, což se vůbec nestalo. Nějakou dobu se pak také omílala možná reakce UNESCO, pokud by na Pankráci měly vyrůst další mrakodrapy, které údajně naruší historické panorama Prahy. Výsledkem jednání je vyslovený jednoznačný nesouhlas a soupis kritických připomínek. Otázkou zůstává, co bude dál?

V dalším programu ještě občané upozornili na zajímavý fenomén vzdušných vírů, které se objevují okolo nově postavené V-Tower na Pankrácké pláni. A obyvatelé Jiráskovy čtvrti přišli s peticí za zachování charakteru vilové zástavby jejich bydliště. Po dvou a půl hodinách bylo jednání ukončeno.