Praha 4 chce psí vyhlášku

07. 09. 2015

Aktualizace informací o dění okolo psí vyhlášky v Praze. Praha 4 si bohužel zákaz volného pohybu psů přeje.

Praha 4 chce psí vyhlášku

Rada MČ Praha 4 se usnesením č. 20R-770/2015  ze dne 26. 8. 2015 vyslovila bez větších námitek pro zavedení povinnosti vodítek pro psy v Praze. Naše petice byla předána, ale těžko se díky ní rozhodnutí změní. Pokud se zúčastněné strany nějak důrazně nevysloví, že oni byli proti, leč přehlasováni, tak konstatuji zájem Zelených, ODS a ZZZ ANO na vyhlášce obsahující zjevnou presumpci viny a zbytečné nic neřešící omezování.

K tomuto rozhodnutí mám dále několik postřehů:

1) S výjimkou pánů Kováříka a Zichy (a emailu z kanceláře starosty, že děkují za podněty) ani jeden člen Rady nijak nereagoval na můj otevřený dopis.

2) Přijde mi trapné, ptát se občanů na tipy na jednotlivé zóny do 4. září a zároveň o nich rozhodnout již 26. srpna. Byť samozřejmě může radnice tvrdit, že si pozdější podněty uložila „do šuplíku“ pro případnou budoucí aktualizaci vyhlášky.

3) Zajímalo by mě, kam se z usnesení Rady ztratil podnět komise pro životní prostředí ohledně zákazu vstupu psů na cyklostezky. Rada v tuto chvíli akceptuje toto nesmyslné ustanovení vyhlášky, jehož problematické aspekty jsem nastínil dříve v tomto článku.

4) Úžasných 0,16 km2 ploch pro volné pobíhání psů mi přijde jako výsměch a nikoliv jako vstřícný kompromis. Při odhadu 8 tisíc psů v Praze 4 vychází na jednoho 20 m2 a o jednu plochu se bude muset podělit asi 150 psů. Jak hodlá radnice řešit nevyhnutelný nárůst konfliktů mezi psy a jejich majiteli a co poradí majitelům fen v období hárání?

5) Prahu 4 má aktuálně na starost 12 (sic) pochůzkových strážníků. Jak je radnice hodlá distribuovat, aby a) dohlédli na plnění vyhlášky, b) dohlédli na pořádek v 51 zřízených psích zónách, c) řešili další svoje povinnosti, kterých už tak není málo?

6) Pokud se již nic nezmění, budou mě velmi zajímat náklady na „na zajištění laviček, pítek a odpadkových košů, plůtky kolem ploch pro volný pohyb psů“ v porovnání s dnešními náklady na úklid po psech, na kterých se údajně zbudováním zón ušetří.

Boj proti vyhlášce se nyní přesouvá o úroveň výš na Magistrát. Ten musí přinejmenším vypořádat dvě občanské připomínky, které se povedlo přenést přes 1000 hlasů (1 a 2). Možná pomohou jiné městské části, které k nápadu nepřistupují zdaleka tak servilně jako Praha 4 (má to své důvody – nápad pochází „od nás“). Věřím, že se zapojí též přátelé psů a hlavně přátelé osobní svobody a zodpovědnosti, kteří nechtějí svět nalinkovaný a řízený od A do Z zákony a vyhláškami.

Nyní je chvíle času rozmyslet si postup. O dalších aktivitách budu informovat.