Politika online: Nová dimenze zpravodajství

21. 12. 2015

Nedošlo k souboji na světelné meče, ani se jednacím sálem neprohnala jednotka stormtrooperů a celkově patřilo 12. jednání zastupitelstva Prahy 4 k těm kratším a klidnějším. Přesto se leccos událo, máme rozpočet na příští rok a já poprvé sledoval jednání minutu po minutě online.

Politika online: Nová dimenze zpravodajství

19:02 - Přehoupla se 19. hodina, ale tentokrát se podařilo jednání dovést ke konci i bez potřeby prodloužení. Poslední schůze roku 2015 je ukončena, rozpočet schválen a všichni si mohou připít a popřát šťastné svátky. Loučím se z Nuselské radnice.

18:59 - Bude nájezdová rampa v ulici Vyskočilova? Co si o tom myslí Rada? Ptá se Jiří Bodenlos a na jeho interpelaci musí být písemně odpovězeno. Stejně tak mají členové Rady vysvětlit, proč jimi byl spěšně odvolán ředitel Ústavu Sociálních Služeb Hájek, proč byl dočasně vedením pověřen zastupitel a ne někdo z ÚSS a kdy bude vypsáno výběrové řízení na nového ředitele?

18:55 - Dozvěděli jsme se předběžné termíny zastupitelstva v roce 2016 - 3.2., 13.4., 22.6. a 14.9.

18:52 - Jan Petr se ptá, jak bude zajištěn provoz IT, zastupitelé Hroza (TOP09) a Krejčová (ČSSD) se tážou na téma zrušeného výběrového řízení na nájemce Branického divadla a Filipa Váchu (TOP09) zajímá projekt retenčních nádrží za 20 milionů.

18:49 - Jiří Bodenlos se zeptal starosty, kde se vzal nový návrh parkovacích zón. Došlo ke změnám, které jsou v rozporu s tím, co schválilo zastupitelstvo. Zdeněk Kovářík (ODS) uvedl, že Praha 4 na svém rozhodnutí nic neměnila a že je to tedy věcí magistrátu.

18:45 - A už se chýlíme ke konci dnešního jednání, posledním bodem jsou interpelace zastupitelů.

18:44 - Nesouhlasné stanovisko Prahy 4 ke změnám ÚP bylo přijato, ovšem pouze 24 hlasy koalice, opozice se vůbec nezúčastnila hlasování.

18:33 - Jaromíra Eismannová (TOP09) upozorňuje jako předsedkyně komise pro ÚR na jisté rozpory v projednávání jednoho případu, starosta Štěpánek ujišťuje, že je to v pořádku, že vlastník pozemku nechce koeficient využitelnosti měnit. TOP09 si bere 5 minut přestávku a zastupitelé spolu diskutují.

18:30 - Je navrženo šest změn, jsou již staršího data, se žádným nesouhlasila ani komise územního rozvoje Prahy 4, ani výbor pro územní plánování Magistrátu. Jednat o změnách bude Rada a posléze Zastupitelstvo HMP, účelem stanoviska je vyjádřit nesouhlas dotčené městské části.

18:28 - Praha 4 se chystá nesouhlasit s podněty na stávajícího ÚP. Proč? Plénu vysvětluje radní pro územní rozvoj Alžběta Rejchrtová (SZ).

18:25 - Předseda nového Výboru pro energetické úspory představuje svou pro opozici kontroverzní činnost. Zmínil koncept SmartCities, Praha 4 chce následovat Písek a čerpat na projekty Evropské dotace. Vzletný projev byl utnut předsedajícím.

18:21 - Stručné zprávy předsedů výborů o činnosti jejich výborů.

18:20 - Vyšehradský fotbal dostane 150 tisíc na provozní výdaje.

18:13 - ČSSD se snaží dotaci ještě navýšit - klub žádá 500 tisíc, druhá liga je finančně náročná, navíc klub pronajímá stadion Viktorie Žižkov.

18:09 - 150 tisíc pro čerstvě druholigový Slavoj Vyšehrad? Ano či ne?

18:02 - Schváleno - budeme akčně žádat o šanci tvořit akční plány a nyní si dáme akční přestávku.

17:57 - Opozice neví, o co jde, protože v důvodové zprávě je projekt nastíněn jen velmi vágně. Podle slov Jana Petra ČR obecně čerpá jen aby čerpala dotace, neřeší se už tolik smysluplnost.

17:50 - Na programu je čerpání EU dotací - Praha 4 chce zpracovat projekt "Místní akční plány rozvoje vzdělávání". Maximální možný rozsah je 4 miliony, spolufinancování je minimálně 5 %.

17:47 - Máme to za sebou. Prošlo kompromisní rozšíření usesení o závazek k dalšímu jednání s vlastníkem.

17:37 - Kvůli nejasnostem máme další přestávku do 17:45.

17:24 - Kolem 17:30 bychom se snad mohli dozvědět, jak to s pozemkem bude.

17:14 - Jan Petr vyzvihuje výhody šance na zcelení pozemku školy, upozorňuje na případy, kdy majitelé podobných pozemků vedou válku s obcí a odnáší to škola, připomíná, že v rozpočtu 2016 je na výkupy pozemků rozpočtována rezerva 10 milionů, takže zdroje k dispozici jsou.

17:07 - Stojaté vody rutinního schvalování předjednaných transakcí víří Petr Horálek (ČSSD), který nesouhlasí s rozhodnutím Rady NEkupovat pozemnek. Týká se o parcelu související se školou "U Krčského lesa", proto by podle jejich názoru měl být vykoupen od majitele za 3000kč/m2. TOP09 také pokládá za nerozumné nechávat část areálu školy v rukou jiného vlastníka a objednává 5 minutovou přestávku po skončení rozpravy.

17:03 - S tradičním zpožděním pokračuje jednání dalšími majetkovými dispozicemi (pozemky).

16:28 - Privatizovány tři bytové jednotky, zastupitelstvo má nyní 20 minut přestávku na příjem potravy.

16:23 - Praha 4 má svůj rozpočet na rok 2016. Schválen byl ve znění předloženém Radou. Žádný pozměňovací návrh nebyl přijat.

16:14 - Neprošel procedurální návrh hlasovat rozpočet po jednotlivých kapitolách. Pro bylo pouze 14 opozičích zastupitelů.

16:04 - Krátká přestávka před zahájením hlasování o rozpočtu.

15:56 - V závěrečné slově slíbil starosta Štěpánek IT zakázku, která by měla vyřešit bolavé místo nepřehledného a nepoužitelného rozpočtu v naskenovaném PDF.

15:53 - Řeší se prostředky na časopis Tučňák. Smlouva vyprší v březnu, prostředky jsou však rozpočtovány na celý rok. Celkově rozpočet na média narůstá o 9 %, ačkoliv byla proklamována budoucí úspora - zřejmě narostou výdaje na TV Praha...

15:30 - Zpět k diskusi o rozpočtu. Zastupitelé si vyjasňují různé položky.

15:27 - Pan Mazač ve své interpelaci navrhuje přejmenování politických stran podle zvířat nebo profesí - například Kavky či Velrybáři nebo Piráti a Práskači.

15:11 - Přerušeno projednávání rozpočtu, jde se na interpelace. Já se jdu ptát na IT záležitosti kolem návrhu rozpočtu (proč se s ním tak obtížně pracuje), v plánu jsou interpelace majitelů domů, kteří nesouhlasí se záměrem radnice vnutit jim pozemky pod jejich domy (spor je o prodejní cenu).

14:59 - V reakci na připomínky představil radní pro IT Zdeněk Pokorný (Tučňák) koncept vlastního kamerového systému Prahy 4. Pilotní zkušební systém má být vybudován za 1,4 mil. korun...

14:48 - Daniel Kunc (SZ) odmítl návrh na hlasování rozpočtu po částech, jelikož je podle něj komplexní a provázaný, tudíž to nedává smysl.

14:44 - Bývalý radní pro životní prostředí Petr Kučera (TOP09) se domnívá, že rozpočet na ŽP nebude příští rok stačit.

14:38 - Podle Jiřího Bodenlose (ČSSD) je rozpočet pouze udržovací, nepromítá se v něm ani náznak ničího programu.

14:33 - Kritika podoby rozpočtu na kulturu z úst Michala Hrozy (TOP09) - je na to odbor, ale polovinu prostředků rozděluje kancelář starosty...

14:11 - Budeme v roce 2018 posílat Prahu 4 do likvidace, jak se obává opozice?

14:04 - Jan Petr (TOP09) kritizuje, že návrh rozpočtu přišel opozičním zastupitelům pozdě (2 dny před finančným výborem). Dále se na základě podoby rozpočtu domnívá, že Rada nemá žádnou předem promyšlenou koncepci.

13:55 - Přednesl jsem svůj příspěvek, soubor otázek, k rozpočtu a poslouchám diskusi. TOP09 navrhuje hlasovat kapitoly postupně - něco jim zřejmě připadá rozumné, jiné špatné. Jedna z těch věcí je vysoká "neurčená" rezerva skoro 60 milionů, ačkoliv pan starosta při představení rozpočtu hovořil o plánovaném účelovém rozčlenění této rezervy.

13:34 - Začíná projednávání rozpočtu na rok 2016. Úvodní slovo má starosta Štěpánek.

13:30 - ČSSD navrhuje zařadit body "problematika nájezdových ramp" a "nestandardní personální politika radnice", TOP09 bod "problematika privatizace bytového fondu" a "problematika výpovědí nájmů pozemků pod domy". Nic z toho nebylo přijato.

13:19 - Jan Petr (TOP09) zpochybňuje jednání zastupitelstva. Starosta Petr Štěpánek (SZ) prý měl včas oznámit odložení zahájení, což neučinil...

13:16 - Začínáme.

13:13 - Tradičně nabíráme zpoždění. Stále se nezačalo.