Otevřený dopis ministru dopravy ČR

07. 09. 2016

Prahu 4 a Spořilov zvláště trápí zablokování stavby úseku dálničního obchvatu z Běchovic k D1. Zeptali jsme se proto ministra dopravy Dana Ťoka, proč tomu tak je a jaké nabízí řešení. O jeho odpovědi vás budeme dále informovat.

Otevřený dopis ministru dopravy ČR

Vážený pane ministře,

jako koordinátor pobočky Strany svobodných občanů v Praze 4 se na Vás obracím s prosbou o vysvětlení, z jakých důvodů a podle kterých kritérií byl projekt D0 silniční okruh (R1) silniční okruh kolem Prahy 511 úsek D1 - Běchovice vyňat ze seznamu staveb, které nemusejí být znovu projednávány dle nového zákona na posuzování vlivu na životní prostředí, což v tuto chvíli znamená odložení realizace o několik let.

Pro celou Prahu, ale zejména pro Prahu 4 – Spořilov jde o klíčovou dopravní stavbu, která může výrazně omezit negativní vliv dopravy na obyvatele naší části Prahy. Již téměř čtvrt století  je nám politiky slibována a neustále znovu stranami ovládajícími magistrát a ministerstvo dopravy odkládána. Občanům Prahy 4, zejména těm, které hluk a emise z tranzitní dopravy nejvíc trápí, to není lhostejné

Dovolím si připomenout, že Ministerstvo Dopravy ČR i Magistrát hlavního města Prahy vede nyní strana ANO 2011, jejímž členem jste i Vy, vážený pane ministře, a stejně tak primátorka Adriana Krnáčová. Stále si pamatujeme vaše volební slogany: „Bude líp“ a „Prostě to zařídíme“. Lépe dosud není a zařízeno nebylo také nic.

Prosím proto o vysvětlení důvodu odsunutí této stavby na úkor jiných.

A vedle toho také o jasnou zprávu, kdy lze očekávat „zařízení“ této stavby?  Prosím, vážený pane ministře, o zaslání harmonogramu, ze kterého bude jasně plynout  posloupnost budoucích kroků Vašeho úřadu spolu se závaznými termíny, do kdy budou realizovány.

Desetitisíce obyvatel Prahy čekají a těší se na každý den, který nebude promarněn obviňováním politických předchůdců a přešlapováním na místě, nýbrž vyplněn usilovnou aktivitou vedoucí ke kýženému cíli, kterým je realizace a otevření úseku 511 pražského okruhu.

Předem děkuji za Váš čas a s napětím budu očekávat Vaši odpověď.

 

S pozdravem,

 

Ing. Alois Sečkár
Koordinátor pobočky Praha 4
Strana svobodných občanů