Nuda, nuda, výbor pro energetické úspory, šeď

25. 06. 2017

Ve středu 21. června 2017 se opět sešlo Zastupitelstvo MČ Praha 4. Dění na tom minulém jsme vám bohužel zamlčeli, tentokrát však tradiční komentář koordinátora Aloise Sečkára chybět nebude, ačkoliv se vlastně nic moc nestalo.

Nuda, nuda, výbor pro energetické úspory, šeď

Poslední dobou bývají zastupitelstva Prahy 4 překvapivě krátká (tři a půl hodiny je nečekaný luxus pro nás, co pamatujeme začátky jednání v 10 dopoledne a konce pozdě v noci) a stále méně zajímavá, protože se na ně dostává naprosté minimum sporných bodů.

Opozice sice vždycky nějaké nové body v diskusi o programu nadhodí (tentokrát to byly: vývoj v kauze prodeje pozemků pod dříve privatizovanými domy, studie nové výstavby u Nemocnice Krč, stav zeleně v Praze 4, neexistující on-line přenos ze zastupitelstva a výstavba na Kavčích Horách a v Hodkovičkách), ale žádné z nich nikdy neprojde přes nemilosrdné zdržení se hlasování členů vládnoucí koalice. Jediné alespoň trochu zajímavé body červnového zastupitelstva tak byly schvalování závěrečného účtu za rok 2016 a volba nového tajemníka Výboru pro energetické úspory, což je ovšem spíše kabaret než důležité téma.

Co se týká rozpočtu, nestalo se loni nic moc překvapivého. Praha 4 vyčerpala sotva třetinu investic, které si naplánovala. Průtahy hlásí zejména místní evergreeny jako je koupaliště Lhotka nebo dům pro seniory Hudečkova. Kritika této skutečnosti byla hlavním předmětem celé diskuse. Lépe řečeno obsahem vystoupení jednotlivých opozičních zastupitelů, které zástupci koalice přešli tradičním stoickým mlčením a mluvil za ně pouze zástupce starosty pan Kovářík, který na sebe pravidelně bere roli radničního hromosvodu.

V dalším bodu týkajícím se navýšení základního kapitálu městské společnosti 4-Energetická, kde šlo v podstatě o účetní trik, jak elegantně odepsat nedobytnou pětimilionovou pohledávku Prahy 4 vůči této povedené firmě, jsem očekával diskusi, ale ukázalo se, že už vše podstatné bylo řečeno na minulém jednání a teď už se jenom hlasovalo. Vlastní obsah usnesení prozatím neznám kvůli neschopnosti či neochotě rady zavést zveřejňování materiálů pro zastupitelstvo, ačkoliv jsme o to zkraje roku 2016 žádali. Takto je sice jednání veřejné, ale jako veřejnost nemáte šanci vědět, o čem přesně se jedná a hlasuje. Nezbývá než se to snažit pochopit z diskuse, pokud nějaká vůbec proběhne.

Po rychlé sérii prodejů bytů a pozemků, po taktéž hladkém schválení několika splátkových dohod s neplatiči nájemného, a po bloku interpelací občanů přišlo na řadu divadlo jménem „Výbor pro energetické úspory“. Na různých místech se loajalita potřebných hlasů pro vládnoucí koalici řeší různě. Málokde je však zřízena tak okatě zbytečná trafika jako je tento výbor u nás. Ivo Vaněk, zastupitel v jeho čele, je tzv. uvolněným předsedou, to znamená, že mu za výkon této funkce jde poměrně zajímavý plat. Výstupy výboru jsou přitom dílem legrační, dílem žalostné a z největší části nejsou žádné. Výbor se naposledy sešel 30. srpna 2016 a význam automatizovaného elektrického vozítka na obranu perimetru pro energetickou úsporu městské části je přinejmenším sporný.

Nakonec však zůstalo vše při starém. Po přestávce, o kterou sám sebe požádal pan Kovářík, se sice rozhodla rebelovat ODS a překvapivě podpořila opoziční návrh na zařazení bodu o zrušení tohoto výboru, i tak stále chyběly tři hlasy potřebné pro přijetí. ČSSD navrhovala změnu výboru na komisi, aby tato legrace byla nadále odpovědností rady, a nikoliv celého zastupitelstva, ale nesetkalo se to s pochopením. A nejmenší možná většina 23 hlasů (obvyklá koalice má hlasů 25) schválila jmenování nového tajemníka, takže záslužná (ne)činnost výboru může pokračovat dál.

Na řadu přišel další bod – informace o činnosti výborů.  A už tu byl opět starý známý pan Vaněk a jeho výbor, přičemž debata se tentokrát točila primárně kolem otázky, jestli je nebo není honorárním konzulem sultanátu Omán a co tenhle titul znamená či neznamená. Tento pro laika poučný exkurs do světa diplomacie je zřejmě prvním hmatatelným výsledkem existence výboru.

Červnové jednání zakončila tradiční série interpelací zastupitelů. Byla zmíněna například pokoutná snaha o změnu křižovatky na Spořilově, která zůstala utajena před komisí dopravy a většinou zastupitelů a upozornil na ni až náš někdejší kandidát do zastupitelstva Jan Skalický, stav provozu Branického divadla nebo organizace sekání trávy na obecních pozemcích. Tato část už ale nemá velký praktický význam, protože interpelovaní odpovídají na mikrofon pouze pokud chtějí, u nepříjemných dotazů se mohou uchýlit k písemné odpovědi, o které už většinou nikdy nikdo neslyší.