Návštěva MA21

02. 05. 2015

Sledujeme některá veřejná jednání komisí na radnici. Zde je jedna z nich očima aktivního příznivce.

Návštěva MA21

Společně s kolegou Aloisem Sečkárem jsme navštívili 3. zasedání Komise pro místní Agendu 21 v Praze 4. Konala se v pondělí 27. dubna na MÚ Praha 4, v příjemném prostředí konferenční místnosti starosty Petra Štěpánka, který se rozhodl převzít patronát nad Agendou 21 pro toto volební období a má Agendu 21 v politické kompetenci. Pro mne to byla premiéra, a tak mi dovolte pár postřehů.

Velice příjemně mne překvapil předseda komise pan doktor Hrdinka. Diskuzi se snažil moderovat velmi věcně a celkem stručně. Pokud byl nějaký impuls od přítomných hostů, nebránil se dát prostor k vyjádření, řekl bych skoro stejný jako členům komise. Jen je škoda, že ačkoliv naše strana získala přes pět procent v posledních komunálních volbách, nebyl nikdo z nás nominován, a tak můžeme sledovat komise pouze jako hosté.

Krátce po zahájení nás navštívil i pan starosta, zdůraznil význam Agendy 21 i pro jeho práci a nastínil, jak by si představoval její působení a rozvoj na Praze 4.  Komise se teď soustředí na tzv. občanská fóra, kde se bude moci veřejnost vyjádřit k čemukoliv, co občana „pálí“ a pokud takový podnět získá větší pozornost spoluobčanů, bude ho komise Agendy 21 prosazovat k realizaci. Nebudu se teď snažit vysvětlovat princip vyhodnocování, formu dotazníků a hlasování, ale určitě je příjemné, že občan dostane šanci vyslovit svoje potřeby, obavy a touhy… Ale na druhou stranu, kdyby se věci vrátily ke kořenům, zastupitelé chodili mezi své voliče a úředník by nepotřeboval úředníka, aby konal… To by pak moderní Agendy 21 vlastně ani nebylo zapotřebí.

Po prvním konaném veřejném fóru občanů v Podolí má komise jen 47 vyplněných anketních lístků, na PR možnosti radnice to zrovna není mnoho a nemyslím, že to je reprezentativní vzorek. Členové komise také neskrývali zklamání a přijali opatření na větší propagaci příštích občanských fór. Dalšího občanského fóra, které je plánováno na 9. září v ZŠ Jílovská, se určitě aktivně zúčastníme a jednání komise budeme pro Vás samozřejmě dál sledovat.