MHD „zdarma“

11. 09. 2014

Není to sice téma vyloženě pro Prahu 4, ale i tak je dobré si téma financování hromadné dopravy trochu rozebírat. Úmyslně stranou je ponechána otázka ekologie a snahy nahnat obyvatele z aut do MHD, to by bylo na samostatný článek.

MHD „zdarma“

Periodicky znovu a znovu (obvykle zrovna v čase před volbami) se objevuje diskuse na téma jízdného v městské hromadné dopravě. Dozvídáme se o příkladech měst, která údajně úspěšně praktikují model „MHD zdarma“. V Evropském měřítku je to Tallin [1], u nás Frýdek-Místek [2]. A když už ne zdarma, tak aspoň za nějakou lidovou cenu, jako třeba 10 korun [3]. Jenže…

Snad není potřeba vysvětlovat, že ve skutečnosti otázka nestojí: „Za peníze nebo zdarma?“, nýbrž „Zaplatím to já, nebo někdo jiný?“ Provozovatel musí, když nic jiného, nakoupit a udržovat dopravní prostředky, vybudovat a udržovat infrastrukturu zastávek a zázemí, kupovat pohonné hmoty a platit řidiče a údržbáře. To samozřejmě musí z něčeho platit.

V klasickém tržním modelu by peníze na provoz získával převážně z prodeje jízdenek. A snažil by se všechno dělat tak, aby utržil víc, než jaké má náklady. Dopravní podniky ve městech, ale obvykle takto nefungují. Prý by to tržní jízdné bylo moc drahé, nebo by dopravci neobsluhovali obyvatele v takovém rozsahu a podobě, jako si přejí zastupitelé. Proto města vynakládají nemalé finanční částky na dotace MHD, které se pak stávají hlavním zdrojem příjmů. Například pražský DPP dostal v roce 2014 z magistrátního rozpočtu 11,6 miliardy [4], jeho příjmy z jízdného jsou ročně kolem 4 miliard [5]. A to nemluvíme o účelových dotacích na konkrétní projekty, jako je stavba metra.

Slíbit „MHD v Praze bude zdarma“, tedy v reálu znamená pouze to, že se o částku, kterou dnes pokrývá prodej jízdenek občanům, zvedne ona provozní dotace od města. Kde bere peníze město? Přeci z daní (ať už z těch, z nichž dostane poměrný díl ze státního rozpočtu, tak těch, které vybírá samo pod jménem „poplatky“). Pro konkrétního obyvatele Prahy jistě nastane okamžitá výhoda v podobě úspory za jízdenku (roční kupon skoro 5 tisíc, jedna jízda 24 nebo 32 korun), kterou ale svým dílem zaplatí i on sám na daních, byť se náklady samozřejmě rozvrství mezi všechny poplatníky – i mezi ty, kteří MHD v životě nepoužili a pokud možno ani vůbec nebydlí v Praze.

Myšlenka, že existuje doprava skutečně zdarma, je tedy naivní. Existuje však i vyspělejší interpretace a zdůvodnění, které říká „když už platíme takové daně, tak ať z nich město pořídí něco užitečného – jako například plně dotovanou MHD, proč ji máme platit dvakrát?“ Tohle podle všeho razí například Piráti (alespoň jejich ex-předseda), i mezi kolegy Svobodnými se tenhle názor zřejmě objevil. Vlastně by se na to ani nemuselo vybírat více než teď. Stačilo by, aby se objem peněz vybraný od lidí na daních přerozdělil jinak, než třeba na předražené dopravní stavby a všelijaké divné dotační programy.

Ale to je jen taková znouzectnost, neměl by to být cíl. Ještě lepší by totiž bylo, kdyby se peníze lidem v takovém objemu prostě nebraly a ti si pak mohli lépe vybrat, za co je chtějí utratit. My Svobodní bychom proto chtěli jít opačnou cestou – MHD nedotovat vůbec, lidem snížit daně a nechat je si dopravu zaplatit. Ve výsledku to vyjde skoro nastejno, jen cestou od daňového poplatníka ke státem dotované firmě prostě část prostředků zmizí – i kdyby jen na křišťálově poctivé výběrčí daní a přerozdělovače – plat jim nějaký jít musí a musí sedět v nějaké kanceláři…

 

[1]http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/213624-obyvatele-tallinnu-maji-mhd-zadarmo-jako-prvni-v-evrope
[2]http://www.hybrid.cz/spokojenost-ve-frydku-mistku-mhd-zdarma-funguje
[3]http://praha.zeleni.cz/18989/clanek/zeleni-deset-korun-na-den-a-dost-
[4]http://www.praha.eu/public/b4/1d/26/1634770_405831_Priloha_c._3c___bezne_vydaje.pdf
[5]http://www.prazskypatriot.cz/kdy-se-docka-praha-mhd-zdarma-vyplati-se-to-tvrdi-ekonom