Dopis členům Rady

05. 08. 2015

Všem devíti členům Rady MČ Praha 4 byly včera přes podatelnu Úřadu MČ doručeny dopisy týkající se návrhy tzv. "psí vyhlášky" z pera koordinátora pobočky Aloise Sečkára.

Dopis členům Rady

 

Vážený pane starosto Štepánku,

 

obracím se na Vás jménem pobočky Praha 4 Strany svobodných občanů ohledně magistrátního návrhu vyhlášky, která má upravovat pohyb psů v Praze. Rada městské části by měla do konce srpna návrh projednat a vyjádřit své stanovisko.

Záležitost již byla projednávána komisí životního prostředí a výborem pro bezpečnost. Pokud je mi známo, stanoviska obou orgánů jsou v zásadě kladná, spor se vede maximálně o rozlohu ploch pro volné pobíhání psů a objevilo se několik vcelku nepodstatných připomínek. Na paušální povinnosti vodit všude jinde psa na vodítku panuje shoda. Zřejmě tedy bude Radě doporučeno zaujmout kladné stanovisko.

Jsem přesvědčen, že by Rada MČ Praha 4 měla návrh vyhlášky zásadně odmítnout a to přinejmenším z následujících pěti důvodů:

 

Jsem přesvědčen, že se Praha obejde i bez vyhlášky. I v současném právním řádu existují nástroje, jak umravnit neukázněné majitele psů ochránit zájmy a zdraví ostatních osob ve veřejném prostoru. Nicméně nejsem ani fanatik, který by nebyl přístupný diskusi o rozumné podobě příslušné vyhlášky, pokud na ní bude město a podstatná část občanů trvat.

Pro její klíčovou pasáž v tom případě navrhuji následující znění:

Držitel je povinen:

  1. zamezit vstupu psa do veřejných prostranství specifikovaných v příloze č. 1 této vyhlášky.
  2. vést psa na vodítku na veřejných prostranstvích specifikovaných v příloze č. 2 této vyhlášky.
  3. v ostatních případech vhodným prostředkem (slovním povelem či fyzickým prostředkem – vodítko, náhubek) zajistit, aby pohybem jeho psa nebyla ohrožena bezpečnost ostatních uživatelů veřejného prostoru (zejm. kolemjdoucí osoby a cizí psi).

Pokud by Rada MČ Praha 4 schválila text věcně vycházející z mého návrhu (samozřejmě si nečiním nárok na absolutní správnost a praktickou použitelnost všech mých formulací), byl bych spokojen.

 

Pokud by ani toto nebylo možné a Rada by trvala na koncepci vyhlášky v podobě navrhované magistrátem, žádám, aby zvážila následující podobu své části přílohy č. 1 (prostory, kde je povolen volný pohyb psů):

„veškerá veřejná prostranství na území MČ Praha 4 s výjimkou ploch specifikovaných v příloze č. 2“

V příloze č. 2 potom určete prostory, kde má být pohyb psů zcela zapovězen. Rozumím tomu, že taková místa mohou z různých důvodů existovat. Nerozumím však tomu, proč mám mít svého psa na vodítku, když široko daleko není nikdo v dohledu a nemůže tedy nikoho ohrožovat ani hypoteticky.

 

V případě zájmu bych uvítal v průběhu srpna osobní setkání a diskusi o dané problematice, kam bych mohl přizvat i zástupce organizací na ochranu zvířat, kteří budou schopni předložit další odborné argumenty.

 

Díky za Váš čas a s pozdravem,

 

Bc. Alois Sečkár

Koordinátor pobočky Praha 4