Cui bono aneb nová radnice Prahy 4

02. 09. 2014

Není rozhodně našim cílem vést negativní kampaň s cílem očernit všechny okolo. Toto svědectví z první ruky však za uveřejnění stojí, téma se totiž dotýká nás všech a ještě dlouho bude. Rozpočet pro rok 2014 počítá na pronájem budovy úřadu na Budějovické s částkou 47 167 000 korun, na zmiňovaný „ousourcing IT“ jde dalších 37 770 000 korun.

Svobodní budou na všech úrovních prosazovat zavádění prvků tzv. „lidového veta“ tak, aby podobná nepochopitelná a škodlivá rozhodnutí dohodnutá v zákulisí mohli občané včas zvrátit.

Cui bono aneb nová radnice Prahy 4

Pro pochopení celé situace kolem nové radnice Prahy 4 je zcela klíčové znát poměry na radnici staré, kde se o projektu rozhodovalo…

V Praze 4 v komunálních volbách vítězila pravidelně strana ODS. S rostoucí mocí vlády této jedné strany se rozrůstala i skupina podnikavců, kteří vycítili příležitost, jak se dostat k veřejnému majetku, a stali se z nich členové ODS. Z původní „slušné“ strany se začala stávat jakási mocenská enkláva, kde měli hlavní slovo lidé, které dnes nazýváme „kmotry“. Budovali si uvnitř strany svoji vlastní strukturu, ve které figurovali jejich „bílí koně“, přes které prosazovali své zájmy.

Já jsem byla několik let naivní členkou ODS a spolu s několika dalšími slušnými členy jsme postupem času prohlédli a snažili se celorepublikové vedení ODS upozorňovat na nestandardní kroky, které se začaly v Praze 4 dít. Vše se naplno rozjelo zvolením starosty Ing. Pavla Horálka, který se najednou vynořil, nikdo nevěděl odkud… Začaly čistky nepohodlných lidí a společné schůze se přibližovaly schůzím komunistické strany, na kterých se zastrašováním vedly „debaty“, ale de facto se rozhodovalo úplně jinde. Intriky vesele bujely a já s hrůzou sledovala primitivismus a zbabělost určitých lidí, kteří jsou schopni za obrazné „poplácání po pleši“ a slib, že dostanou buď přednostně obecní byt, funkci na radnici nebo výhodný pronájem nebytových prostor (byť nebydleli nikdy v Praze 4), odhlasovat cokoliv.

My, původní členové a obyvatelé městské části Prahy 4, jsme jen zírali, jak jednotlivá místní sdružení začínají nabírat hromadně členy, z nichž mnozí nejenže nebydleli v Praze 4, ale někteří ani v Praze jako takové… Tito členové se vždy zúčastňovali jen hlasování a nás, staré členy, vždy strčili do kapsy (zajímavé je, že pár těchto mimo bydlících členů jako zázrakem dostalo obecní byty, které se jako na potvoru krátce potom privatizovaly, a rozhodně to nebyly sociální případy).

Popsat přesné praktiky nové garnitury by zabralo další spoustu textu (např. určité materiály byly zastupitelům předávány až těsně před hlasováním, tzv. „materiály na stůl“, „horké“ body programu se přesunovaly na konec jednání a poté se zdržovalo zbytečnými diskusemi tak dlouho, až lidé nevydrželi a odešli), ale chtěla jsem jen přiblížit, jaká v ODS byla atmosféra a jak si určitá skupina lidí udělala z Prahy 4 dojnou krávu (zde musím jen uvést, že podobné praktiky, kde se vyskytovala totožná jména, jsem zaregistrovala i v Praze 11).

Někteří jednotlivci se mezi čtyřma očima svěřili, že ví, že je to svinstvo, ale že potřebují byt, peníze, funkci apod. A potom veřejně jako loutky hlasovali, jak jim bylo doporučeno.

Nevýhodných obchodů pro Městskou část Praha 4 byla celá řada (například kauza Kavčí hory). O nich třeba příště… Teď se pokusím zaměřit na jednu, nebojím se říci, „velezlodějinu“, kterou financujeme a ještě dlouho financovat budeme z našich daní, a to – pronájem nové radnice.

Budova polikliniky Budějovická byla dostavěna v roce 1983 a byl v ní zahájen provoz zdravotnického zařízení. Samotnou budovu vlastnilo nejdříve město Praha, které ji dle mých informací bezplatně převedlo na městskou část, která ji posléze prodala soukromému subjektu společnosti CENTROMED s.r.o.

Po zvolení starosty Pavla Horálka, ovládaného panem Palounkem, už nic nebránilo vymýšlení různých kšeftů pod hlavičkou radnice. Pod rouškou myšlenky na přiblížení radnice občanům se zrodil plán na další díru do rozpočtu a penězovod do jejich vlastních kapes (možná, a to je pravděpodobnější, se jen někde inspirovali… Škodův palác?!, Praha 5?!).

Celá myšlenka vznikla někdy v roce 2008. Jako celkem pochopitelná záminka sloužila argumentace, že dopravní obslužnost Nuselské radnice je špatná, sama radnice není bezbariérová a odbory jsou rozesety po celé Praze 4. O tom nebylo třeba pochybovat, hlavně když hlavní radniční plátek Tučňák, cenzurovaný tehdy ODS, přinášel zinscenované scény s figuranty, např. jak se paní s kočárkem trápí se schody apod. Ideální by tedy bylo postavit novou moderní radnici na městských pozemcích, které ještě v rámci městské části existují. Jedním z tipů byla přestavba či nová výstavba na místě budovy bývalého okresního výboru KSČ u metra Pankrác (kachlíková budova v ulici Na Strži vedle pošty), dalším tipem byla koupě nových moderních prostorů (dnes Budějovická Alej) u metra Budějovická za cca 700 milionů Kč. Tyto tipy ale nepochopitelně neprošly, hledala se argumentace „proč to nejde“. A najednou se objevila nabídka, která se neodmítá: PRONÁJEM Budějovické polikliniky, kterou vlastnila společnost MEDICON a.s. (provázaná se společností Appian Group – podobnost s názvem společnosti, která vytunelovala Mosteckou uhelnou, čistě nenáhodná).

Sečteno a podtrženo, městská část si na dobu 35 let pronajala budovu od soukromého subjektu s netransparentním vlastnictvím za téměř 2 miliardy Kč, a k tomu je třeba připočítat výdaje na tzv. outsourcing, který se tato společnost také zavázala zajišťovat (IT služby, úklid apod.). Každý rok tedy posílá několik desítek milionů korun na účet společnosti MEDICON a.s., která už se mezitím přejmenovala a rozštěpila na společnosti Budějovická s.r.o. a Budějovická servisní s.r.o. (také bych chtěla vlastnit takto vydělávající eseróčko). Peníze za pronájem odtékají pryč z republiky.

Bohužel je smlouva napsána velmi dobře a je takřka nevypověditelná, takže pokud bude po komunálních volbách chtít nové vedení radnice tuto smlouvu vypovědět, bude mít zřejmě velký problém.

Do ODS jsem vstupovala jako poměrně mladá a nadšená idealistka. Po rozčarování z toho, že politika byla hlavně o politikaření, po mnoha schůzích a schůzkách, co jsem v rámci „politiky na Praze 4“ absolvovala, po marných bojích o informace, kdy jsem byla označena za obtížný hmyz, jsem politikou unavená. Bylo mi řečeno, že vůbec netuším, proč se do politiky vstupuje, ale že si mám být jistá, že pro blaho lidu vůkol rozhodně ne… a proto jsem u Svobodných pouze příznivec, na kandidátní listině jen pomáhám doplnit plný počet. Jsem ráda, že se mladí nadšení lidé snaží ve Svobodných poctivě pracovat a jde jim o správnou věc. Uvítám, když se toho chopí ti politicky neobroušení a plní elánu.