Co můžeš udělat dnes, odlož na září

16. 06. 2017

Zkušenost s jednáním výboru pro dopravu na magistrátu má za sebou koordinátor Alois Sečkár. Byla kratší, než by člověk čekal.

Co můžeš udělat dnes, odlož na září

V úterý 13. června jsem navštívil jednání výboru zastupitelstva magistrátu. Dorazil jsem především kvůli bodu „Prezentace studie projektu Nová Krč“, protože louka před Thomayerovou nemocnicí patří k bezprostřednímu okolí mého bydliště a zajímá mě, co se tam chystá. Z hlediska dopravy v Praze však byly na programu i další zajímavé body – prezentace mediálně přetřásané koncepce úprav v okolí Magistrály od dánského urbanisty Gehla či „Varianty zákazu vjezdu nákladních automobilů  nad 12 m na území Prahy“.

Nakonec však na žádný z nich vůbec nedošlo. Než jsem si po usazení stihl nadepsat stránku v poznámkovém bloku, byl výbor ukončen. Opoziční členové navrhovali zařadit na jednání výboru body týkající se městského (vnitřního) resp. pražského (vnějšího) silničního okruhu. Nebylo jim dostatkem hlasů dalších členů vyhověno, takže následně nezvedli ruku pro program jako celek. A protože chyběli někteří členové koalice, celé jednání skončilo dřív, než vůbec začalo.

Na Novou radnici jsme tak já a několik dalších nadšenců z řad veřejnosti cestovali zbytečně, a stejně tak pozvaní hosté, kteří měli prezentovat své výstupy. Nu což? Nevadí. Další jednání výboru bude přece již 12. září. Doprava v Praze počká. Snad byste za ty peníze nechtěli, aby se zastupitelé přetrhli?