4-Integrovaná

28. 08. 2015

Naše stanovisko k projektu pro integraci cizinců v Praze 4, který představila radnice městské části.

4-Integrovaná

Zaujala nás tisková zpráva, že Praha 4 iniciuje studii soužití s cizinci v naší městské části. Na pohled chvályhodná aktivita však vzbuzuje řadu v článku nezodpovězených otázek:

Existují v Praze 4 vážnější konflikty s příslušníky národnostních menšin či cizích státních příslušníků? Nebo se radnice domnívá, že tyto konflikty hrozí? Pokud ano, kdy a jak byla nebo bude situace řešena na bezpečnostním výboru, v Radě nebo v Zastupitelstvu? Co je konkrétním cílem, jaká bude studie realizována a jaké mají být výstupy? Jaká bude cena provedení? Jako částku uhradí Praha 4 a z jaké kapitoly rozpočtu bude čerpána?

Načasování také vybízí ke spekulacím, zda se studie nějakým způsobem nedotýká současné situace v Evropě, a k obavám, jak budou výsledky interpretovány a použity. Věříme v trvající otevřenost radnice při prezentaci závěrů studie, nejlépe formou veřejné prezentace. Na studii musí navazovat veřejná debata s občany o výsledcích a z nich plynoucích návrhů zmíněných „integračních aktivit“.

 

Stanoviskem reagujeme na tento článek:

http://praha4.cz/Praha-4-spousti-projekt-pro-integraci-cizincu.html